INFORMAŢII DESPRE PAROHIE

Parohia Ortodoxă ,,Acoperămîntul Maicii Domnului” în componenţa Bisericii Ortodoxe Ruse de peste hotare (BORH) sub omoforul Mitropolitului Vitalie a fost constituită în toamna anului 1998. Crearea parohiei a fost legată de evenimente-divergenţe care s-au produs în cadrul Mitropoliei Moldovei  şi în special în bisericile ortodoxe din nordul Moldovei, şi nu numai. Unul dintre aceste evenimente a fost aderarea în componenţa BORH a parohiei ortodoxe “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din satul Bilicenii Vechi, preot-paroh a căreia era pe atunci  iereul Andrei Rudei, (în prezent arhiereul ocîrmuitor- arhiepiscopul Antonie), care a fost şi călăuza creării parohiei noastre.

Cel din urmă  eveniment a avut loc pe 12/25 decembrie în ziua Sfîntului Spiridon al Trimitundei Făcătorul de minuni( care se sărbătoreşte în Moldova în mod deosebit şi cu multă evlavie), cînd după săvîrşirea liturghiei  a fost citită de pe amvonul bisericii din satul Biliceni o scrisoare de retragere a parohiei de sub ocîrmuirea Mitropoliei Moldovei, eveniment la care a fost prezent şi mitropolitul Vladimir. Păstrarea sfîntă a canoanelor, a tradiţiei bisericeşti şi urmarea Adevărului au fost motivele de părăsire a  Mitropoliei Moldovei de către iereului Antonie şi a enoriaşilor săi şi  aderarea la BORH.

Motivele concrete care au dus la ieşirea din componenţa Mitropoliei Moldovei şi aderarea la BORH  sînt cunoscute fiecarui ,,credincios ortodox adevărat”, iar unele din motive noi le-am expus în prima scrisoare, apoi şi în cea dea doua citită de pe amvon în adresa Mitropolitului Moldovei. Binenţeles că cauza principală de părăsire a mitropoliei Moldovei este motivată de încălcarea sfintelor canoane, iar mai detailat am expus-o în capitolul ,, DOCUMENT INFORMATIV ISTORIC . Ca urmare, parohia a fost primită în componenţa BORH  prin adoptarea decretului Sinodului Arhieresc al BORH  sub oblăduirea temporară a Eparhiei din Crimeea BAOR- BORH (РИПЦ-РПЦЗ). Toate aceste evenimente-neînţelegeri s-au răspîndit cu rapiditate în împrejurime  şi ca urmare, cîteva femei credincioase din satul Grigorăuca (situată în apropiere de Bilicenii Vechi) se adresează iereului Andrei Rudei (acum Arhiepiscopul Antonie) cu rugămintea de a ajuta la formarea parohiei ortodoxe “Acoperămîntul Maicii Domnului” în satul sus numit, anexînd o listă cu peste 400 de semnături ale credincioşilor din acelaşi sat în sprijinul formării parohiei. Satul Grigorăuca are 279 gospodării de ortodocşi cu un număr de 669 creştini (458 vîrstnici şi 211 tineri). Ultimul recensănt din 05.12.2004 г.  a înregistrat numai 1536 de locuitori (dintre care ucraineni 55%, moldoveni 40%).

   Cu eforturi sîrguincioase a acestor dreptcredincioşi creştini a fost de curînd amenajat spaţiul  interiorului bisericii închiriat de la o întreprindere locală; şi cu ajutorul Domnului pe data de 01/14 octombrie 1998  a fost săvîrşită prima Liturghie în acest sat, în ziua sărbătorii hramului “Acoperămîntul Maicii Domnului”. În iunie 2001 a fost achiziţionat un lot de pămînt de 0,25 ha  pe care s-a proiectat un complex bisericesc care constă din biserica principală de vară “Acoperămîntul Maicii Domnului”; biserica de iarnă în numele “Sfîntului Mucenic Vasilisc” (la început biserica de iarnă nu era planificată) şi casa parohială. În toamna anului 2002  cu binecuvîntarea Bunului Dumnezeu  a început construcţia bisericii principale, de vară, “Acoperămîntul Maicii Domnului”, dar din lipsa surselor  financiare suficiente, construcţia bisericii a fost temporar stopată. În 2004 se hotărăşte de a se  începe construcţia bisericii mici de iarnă în numele “Sfîntului Mucenic Vasilisc” care în scurt timp, cu ajutorul Domnului, s-a săvîrşit în primăvara lui 2006.  Prima slujbă – Liturghie  a fost săvîrşită în noua biserică (de iarnă) în Sîmbăta Mare al  aceluiaşi an.

Parohul bisericii a fost numit conform decretului arhieresc din 19.03.2000   iereul Constantin (Bejenaru), care deja al șaptesprezecelea an ocîrmuieşte această parohie. Parohia este mică; în biserică la slujbe sunt aproximativ 30-40 enoriaşi. Liturghiile se săvîrşesc în limbile slavonă-bisericească şi romînă. Slavă şi mulţumire lui Dumnezeu, în parohie domneşte o atmosferă spirituală liniştită, fără conflicte . Satul este mic, şi se află pe şoseaua principală ce uneşte  nordul republicii cu capitala Moldovei.  În sat locuiesc diferite naţionalităţi: moldoveni, ruşi, ucraineni şi polonezi. În sat sînt oameni de diferite confesii religioase: catolici, adventişti, baptişti, iehovişti, penticostali, după cum şi era de aşteptat. În acest contecst are preotul de  a gîndi şi a munci. La parohie vin la rugăciune şi din satul vecin Petropavlovca, unde locuiesc aproximativ 50 de creştini ortodocşi din 33 de gospodării. Plănuim ca şi în acest sătuc să zidim la dorinţa enoriaşilor o biserică-paraclis în cinstea sfîntului apostol Ioan Bogoslovul.