CONSTRUCŢIA  BISERICII  ,, ACOPERĂMÎNTUL  PREASFINTEI  NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU”

Cu ajutorul lui Dumnezeu în anul 2001 am cumpărat un teren de 0,25 ha pentru construcţia complexului bisericesc, care era format din biserica de vară „Acoperăemîntului Maicii Domnului”, biserica de iarnă ,,Sfîntul mucenic Vasilisc” (сare din început n-a fost planificată), precum şi casa parohială. La cererea rîvnitoare a enoriaşilor noştri în toamna anului 2002, împreună cu o mulţime de credincioşi, Arhimandritul Antonie şi preotul Constantin (Bejenaru) au săvîrşit o procesiune religioasă spre locul pentru construirea noii biserici. În ziua Odovaniei Înălţării Cinstitei Cruci, a apostolului cel din 70 Kodrat, şi a aflării moaştelor sf. Dmitrie de la Rostov (21. 09/04. 10. 2002, vineri, soare +18  grade căldură), soborniceşte s-a săvîrşit cinul sfinţirii şi punerii primei pietre de temelie a noii biserici . Era un pas foarte însemnat, un pas spre întoarcere la Adevăr, spre Lumina lui Hristos cea plină de Har care aduce mîntuire sufletelor în hotarele Bisericii Lui celei curate. Această primă biserică a început să se construiască pe pămînt moldovenesc cu binecuvântarea BORH (РПЦЗ) – Arhiepiscopului Varnava. Şi iată că într-o zi de sîmbătă – 05 octombrie, cu binecuvîntarea Arhimandritului Antonie au început lucrările de betonare a fundaţiei bisericii din beton armăt. La execuţia lucrărilor fundaţiei bisericii  a  fost angajată  o brigadă de 7 persoane, la care se alăturau zilnic în ajutor câte 5-6 muncitori  ai satului.

Lucrările se efectuau într-un ritm rapid, cu multă dorinţă şi bună dispoziţie, şi în timp de două luni fundaţia bisericii a fost terminată. Din fericire în acest an Domnul ne-a hărăzit şi cu o vreme frumoasă pentru lucrările de construcţie, şi la începutul postului Naşterii Domnului 15/28.11, lucrările de fundaţie a  bisericii  ,,Acoperămîntul Maicii Domnului”, au fost terminate şi ….conservate. Din păcate, au fost îngheţate pînă la ziua de azi, deoarece după cum v-am spus şi mai sus construcţia bisericii a fost stopată din lipsa de surse financiare. De menţionat că încă de la început n-au fost planificate construirea a două biserici. Iar acum situaţia noastră este acea, că mai bine ar fi că să privim galeria. Dar noi în astfel de situaţie nu ne-am perdut nădejdea, şi nu ne-am oprit la aceasta.