CONSTRUCŢIA  BISERICII  DE  IARNĂ  ÎN  CINSTEA  ,,SFÎNTULUI  MUCENIC  VASILISC”                    

În situaţia creată, în urma faptului că ridicînd fundaţia bisericii,, Acoperămîntul Maicii Domnului” şi rămînînd goi la buzunare, s-a şi născut o altă biserică în cinstea sfîntului mucenic Vasilisc. O altă Cale ne-a arătat Hristos. Mai aveam piatră pentru construcţie, cărămizi, nisip şi pornind de aici s-a hotărît să ridicăm o biserică mică în locul clădirii auxiliare a bisericii ,,Acoperămîntul Maicii Domnului”. Cu sărăcia noastră, dacă continuam să construim această biserică, atunci aceasta sar fi transformat  într-o construcţie de lungă durată. Aşa a fost atunci, la acel moment al vieţii noastre. Cu Mila lui Dumnezeu, am început construcţia unei mici biserici de iarnă, şi cu materialele de construcţie pe care le-am avut, în mai 2004 am pus bazele fundamentului. De aici a şi apărut denumirea de ,,biserică de iarnă”,- biserică mică dar totuşi încăpătoare, plăcută, cu clopotniţă la poartă, sobă, şi nu prea înaltă. Peste doi ani (cu o durată totală a construcţiei bisericii de 6 luni) biserica de iarnă  a fost terminată şi în Sîmbăta Mare s-a săvîrşit  prima Liturghie în noua biserică de iarnă. De fapt, s-a primit o biserică de iarnă minunată cu binecuvîntarea arhiepiscopului Antoniu în cinstea Sf. muc. Vasilisc.

Bucuria enoriaşilor era de nedescris, simţul marei milostiviri a lui Dumnezeu, era prezent în fiecare inimă a celor adunaţi la marea sărbătoare a Paştelui. Planul lui Dumnezeu s-a adeverit, iar noi toţi îi eram mulţumitori Lui pentru toate întru care El ne-a ajutat.  Sărbătoarea Paştelui anului 2006 a fost foarte solemnă, au venit la primul Paşte la noua biserică toţi credincioşii ortodocşi şi neortodocşi ai satului nostru, şi chiar din satele vecine. Acum, avînd un locaş de rugăciune, noi nădăjduind în Dumnezeul cel Preaînalt vom continua în viitor, şi mai mult să ne rugăm şi să ne desăvîrşim întru viaţa noastră bisericească spre mîntuirea sufletelor noastre. Iar scopurile noastre sunt: binenţeles ca mai întîi să ne măntuim sufletele în această parohie, să încercăm să  ducem la bun sfîrşit construcţia bisericii ,,Acoperămîntul Maicii Domnului”, să construim casa parohială, să achiziţionăm un teren agricol pentru necesităţile bisericii, și să ne mîntuim.