ISTORIA  EPARHIEI  BĂLŢULUI  ŞI  A  MOLDOVEI  A  BAOM –BORH(Vit)

Eparhia Bălţului şi a Moldovei a BAOM-BORH(Vit) a apărut în Moldova prin pronia şi voia Bunului Dumnezeu, şi are o cale deosebită şi o istorie specifică vremurilor de apoi. Şi această cale s-a început în vara-toamna anului 1997, fiind legată de acele evenimente-neînţelegeri care s-au produs în cadrul mitropoliei Moldovei, şi în special în bisericile ortodoxe din nordul Moldovei, şi nu numai.

Au apărut mari divergenţe în sînul bisericii Moldovei, şi mersul istoriei noastre a început.

Unul dintre aceste evenimente a fost părăsirea mitropoliei Moldovei şi aderarea la BORH (Biserica Ortodoxă Rusă de peste Hotare ) a parohiei ortodoxe “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, din satul Bilicenii Vechi, preot-paroh a căreia pe atunci era iereul Andrei Rudei, (în prezent arhiereul ocîrmuitor -arhiepiscopul Antonie), care a fost şi călăuza creării eparhiei Bălţului şi a Moldovei.

Crearea eparhiei a început cu evenimentul care  a avut loc la 12/25 decembrie în ziua Sfntului Spiridon al Trimitundei Făcătorul de minuni, care se cinsteşte şi se sărbătoreşte în Moldova deosebit şi cu mare evlavie. După săvîrşirea liturghiei a fost invitat Mitropolitul Moldovei Vladimir (care în acea zi se afla la o întîlnire a blagociniei în satul vecin) şi de pe amvonul bisericii din satul Bilicenii Vechi, i- a fost citită o scrisoare de eşire a parohiei de sub ocîrmuirea sa. Curăţenia sfîntă a canoanelor, a tradiţiei bisericeşti şi urmarea Adevărului, au fost motivele de eşire din componenţa mitropoliei Moldovei a iereului Andrei, împreuna cu enoriaşii săi şi  aderarea la BORH sub omoforul Mitropolitului Vitalie. Binenţeles, că principalul motiv de părăsire a mitropoliei Moldovei este bazat pe încălcarea canoanelor de către aceasta, şi pe care noi le-am expus în capitolul ,,DOCUMENT INFORMATIV ISTORIC -Publicaţii”.

După acest eveniment adunarea generală a parohiei “Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” decide să se retragă din componenţa Mitropoliei Moldovei, şi să adere la Biserica Ortodoxă Rusă  de peste hotare –BAOR-BORH(Vit). La adunarea generală a parohiei din data de 12 februarie 1998 a fost adoptată decizia de formare a comunităţii ortodoxe în componenţa BORH (Vit). Ca urmare Parohia a fost primită, prin adoptarea Decretului Sinodului Arhieresc al BORH în componenţa Eparhiei de Crimeea – BAOR-BOR(Vit). Toate aceste evenimente s-au răspîndit în împrejurime, şi din acest moment important, au fost fondate şi primite în componenţa BORH(Vit) parohia ortodoxă în cinstea, „Acoperămîntul Maicii Domnului” din s. Grigorăuca (toamna anului 1998 ), precum şi  parohia, „Sf. Dumitru ”  din s. Petrouca (primăvara anului 1999), şi parohia ,,Naşterea Maicii Domnului” din s. Brejeni (toamna anului 2005). Mai apoi  viaţa eparhială decurgea întru mila şi ajutorul lui Dumnezeu,  iar fiecare parohie alegîndu-şi o cale nouă – calea Adevărului,  îşi organiza  viaţa sa bisericească, în conformitate cu regulamentul BORH (Vit), şi întru voia lui Dumnezeu. Prin ordinul din 19.03/01.04/2000 a eparhului eparhiei Krîmului, ieromonahul Antonie (Rudei) a fost numit protopop a blagociniei Moldovei în componenţa eparhiei Krîmului a BAOR-BORH(Vit). Înălţarea la treapta de arhimandrit a ieromonahului Antonie a fost aprobată de către Vlădica Mitopolitul Vitalie la 13/26 iunie 2002. Treapta de episcop a arhimandritului Antonie  a fost aprobată prin consinţămîntul tuturor arhiereilor BORH (Vit) prin hotărîrea din 04/17 aprilie 2003 şi confirmată de Sobor la  07/20 mai 2003. Hirotonisirea  la treapta de episcop a arhimandritului Antonie a avut loc la Paris la 15/28 iunie 2003, şi a fost săvîrşită de către arhiepiscopul Varnava şi episcopul Varfolomei. Episcopul Antonie deja pe atunci deţinea acest titlu fiind totodată şi  vicar al arhiepiscopului Varnava. Înălţarea episcopului Antonie ca ocîrmuitor al eparhiei a fost hotărîtă la adunarea Sinodului BORH (Vit) la 15//28 noiembrie 2003 (cu împuterniciri majore, la consimţămîntul preventiv al tuturor arhiereilor privind reorganizarea eparhiilor). În grija episcopului Antonie au intrat Moldova, Ucraina, Belorusia, Lituania, Letonia şi Estonia. După schizma arhiepiscopului Varnava în 2004,  vremelnic eparhia Europei de apus era condusă de însuşi Mitropolitul Vitalie. Iar la Soborul din 11/24 noiembrie 2005, episcopul Antonie a fost numit temporar ocîrmuitor a eparhiei Europei de apus. După schisma arhiepiscopului Antonie Orlov şi episcopului Victor Pivovarov, şi oprirea lor de a sluji, episcopului Antonie (Rudei) i s-au încredinţat vremelnic toate împuternicirile episcopului Victor. După îndepărtarea de episcopii Vladimir şi Anastasie şi soborul lor, la Soborul nostru, care s-a petrecut la Vilimuason, la 04/17 iulie 2008, la care au luat parte episcopul Serafim (Scuratov) al Birminghemului şi episcopul Roman (Apostolescu) al Bruselului, episcopul Antonie (Rudei) a fost ridicat în treapta de arhiepiscop.

DE LA AUTOR: Socotim important de a publica informaţia mai detaliată a istoriei Eparhiei BAO din Moldova, pe care noi am cules-o  de pe saitul protoiereului Veniamin Jukov ,,ПИСЬМА08 livejoutnal.com”, pentru care fapt îi mulţumim din tot sufletul.

 

Din istoria eparhiei Bălţului şi a  Moldovei a BAOM-BORH(Vit) – Partea I

Alegerea Blagociniei Moldovei ocîrmuită de ieromonahul Antonie (Rudei), a caii de mărturisire a credinţei , propovăduită de Mitropolitul Vitalie (Ustinov)-BORH.

Mitropolitului Vitalie, Întîistătător al Bisericii Ortodoxe Ruse de peste Hotare

Preşedintelui  Soborului şi Sinodului Arhieresc.   Noiembrie 14. 2001.

Adresare – Cererea clericilor şi mirenilor Blagociniei Moldovei sub jurisdicţia BORH (Vit).

Noi, clericii şi mirenii Blagociniei Moldovei sub jurisdicţia BORH (V) discutînd recentele evenimente petrecute în biserica noastră – în legătură cu aşa numitul ,,Sobor Arhieresc” care a avut loc în octombrie 2001, în or. New York, am ajuns la concluzia că  la acest sobor s-a întîmplat spre marele regret acele evenimente, de care noi ne-am temut şi le presupuneam de-a lungul ultimului an, după acel nefericit sobor al anului 2000. S-a întîmplat şi s-a săvîrşit o lovitură-schimbare, o uzurpare a puterii de către actualii conducători ai Sinodului, şi care au înfăptuit foarte bine scopul-scenariul  lor: l-au izgonit şi l-au înlăturat ilegal din treaptă pe Întâistătătorul noastru legitim-Mitropolitul Vitalie. Acest eveniment s-a întâmplat cu o încălcare ruşinoasă a tuturor canoanelor şi chiar şi a drepturilor şi principiilor omeneşti. Această misiune a fost efectuată în favoarea şi la comanda Patriarhiei Moscovei, care de mai mulţi ani, se stăruie pentru a lichida Adevărata Biserică Rusă. Următorul pas a nouapărutului întîistătător  ilegal şi a arhiereilor ,,ascultători”, a fost alipirea forţata a BORH la Patriarhia Moscovei, contrar voinţei majorităţii clerului şi credincioşilor  bisericii noastre. Dar noi nu trebuie să uităm, că biserica  în care clerul e fără enoriaşi- nu este biserică.

Dorim să aducem la cunoştinţa tuturor, că într-o lună, tocmai în timpul petrecerii acestui sobor, în or. New York se aflau blagocinul nostru ieromonahul Antonie (Rudei) şi mireanul Arkadie Kovalev, care personal au avut ocazia să se încredinţeze de incorectitudinea şi necanonicitatea celor întîmplate la acest sobor. ,,13 arhierei” s-au adunat fără prezenţa Întîistătătorului BORH Mitropolitului Vitalie, şi şi-au ales un alt Întîistătător nelegitim  în contradicţie tuturor canoanelor. Cu o săptămână înainte de sobor Mitropolitul Vitalie în bună stare de sănătate şi în deplinătatea facultăţilor mintale, în prezenţa unui public larg a anunţat că, el nu se găteşte de nici o ,,odihnă”. În confirmarea faptului că acest sobor a fost o samovolnicie din partea celor ,,13 arhierei” s-au observat semnele-minuni ale Domnului Dumnezeului nostru, Iisus Hristos. La scurt timp, cînd Mitropolitul Vitalie a fost izgonit din casa sinodală şi el a părăsit New Yorkul, în  New York s-a produs cutremur, pe care acest oras nu-şi mai aminteşte de aşa ceva în istoria sa. Un alt semn; – la sosirea ,,noului” prim- ierarh la locul său de reşedinţă- mănăstirea Djordanvili, s-a produs un mare incendiu în mănăstire. A avut loc aşa numita ,,întîlnire arhierească”, şi slavă lui Dumnezeu, că aceste evenimente n-au avut victime umane.

Reeşind din cele expuse ne adresăm şi declarăm:

 1. Confirmăm că noi continuăm să-l considerăm ca Întîistătător legitim a BORH pe Mitropolitul Vitalie, iar îndepărtarea lui ,,la odihnă” prin violenţă şi înşelăciune – este nevalabilă.
 1. Socotim corectă aprecierea Întîistătătorului legitim despre faptul, că aşa numitul Sobor al BORH din octombrie 2001 este un ,,sobor de tîlhari” .  În această privinţă, toate deciziile acestui sobor, inclusiv şi cea a alegerii unui nou Întâistătător sunt nule.
 1. Apelăm toţi arhipăstorii, păstorii, monahii şi toţi fiii binecredincioşi ai Bisericii Ortodoxe Ruse de peste Hotare, pentru a ne uni împreună împotriva acţiunilor nelegitime a actualului sobor şi Patriarhiei Moscovei, şi să ne exprimăm sprijinul deciziilor Întîistătătorului BORH Mitropolitului Vitalie.
 1. Noi, de asemenea, exprimăm neîncredere episcopului Agafangel al Crimeei şi Simferopolului – care în timp de 4 ani ne-a ocîrmuit, dar din păcate, a fost implicat şi a participat la acest ,,sobor de tîlhari” . 
 1. Va rugam convingător, iubitul nostru Vlădica Mitropolit Vitalie, să ne primiţi pe noi şi numeroasa noastră blagocinie a Moldovei sub omoforul Înaltpreasfinţiei voastre de Mipropolit.

Noi credem, că Biserica noastră Ortodoxă Rusă de peste Hotare, prin providenţa lui Dumnezeu, a rămas şi continuă să se afle în Adevărul lui Hristos. Însuşi Domnul Dumnezeul nostru, IIsus Hristos, a îngrădit biserica noastră de falsitate.

Să ne întărim cu toţii în acele cuvinte de aur ale  sfîntului nostru Ioan de Şanhai şi San Franţisko făcător de minuni: ,,că Biserica noastră va fi mică, dar curată ca cristalul”.

La sfîrşitul cererii-adresării noastre,  noi iarăşi dorim să-i încredinţăm pe toţi şi pe Înaltpreasfinţia voastră – Întîistătătorul nostru Vlădica Mitropolit al BORH, că noi vom continua să fim împreună cu Înaltpreasfinţiea voastră, stînd neîncetat în Adevărul lui Hristos.

Republica Moldova, s. Bilicenii – Vechi. 1. X1. / 14. X1. 2001.  Biserica Arhanghelilor Mihail si Gavril. Blagocinul Moldovei ieromonahul Antonie (Rudei), preotul Gheorghe Gaină, preotul Constantin Bejenaru, preotul Vasile Andronic, dr. Arkadie Kovalev, precum şi alţi mireni.

Biserica Ortodoxă Rusă de peste Hotare

Varnava Arhiepiscop al Cannei şi Europei. Canna,  7 / 20 noiembrie 2001 , Muc. Nikandru

UCAZ : 1/01/P

Preacuvioşiei voastre, ieromonahului Antonie (Rudei), blagocinului Moldovei.

Preacuvioşia voastră, scumpule părinte Antonie, cinstiţi părinţi şi fraţi!

Adresarea-cererea voastră din  01 / 14 noiembrie 2001 noi am primit-o.  Multumim Domnului Dumnezeu pentru faptui că El dă poporului Său păstori buni, care au rîvnă  spre Adevăr şi dreptate, şi care doresc să întemeieze o viaţă bisericească  pe principii nefalse.

Răspunzînd la rugămintea dumneavoastră, cu binecuvîntarea Întîistătătorului nostru Vlădica Mitropolitul Vitalie, noi vă primim nemijlocit sub omoforul nostru: Pe părinţii ieromonahul Antonie (Rudei), iereul Gheorghe Găină, iereul Constantin Bejenaru, preotul Vasile Andronic împreună  cu toţi iubitorii de Dumnezeu creştini care s-au iscălit sub această adresare.

Conform regulilor statutare, vouă vi se cuvine ca la toate slujbele dumnezeieşti s-ă pomeniţi numele Înaltpreasfinţitului Mitropolit Vitalie, Întîistătătorul BORH, iar după dînsul numele arhiereului ocîrmuitor Preasfinţitul Varnava,  Arhiepiscopul Cannei şi Europei.

Într-adevăr,  s-ă ne întărim în acele cuvinte ale sfîntului Ioan de Şanhai: ,,Biserica noastră va fi mică, dar curată ca cristalul”.

S-ă v-ă binecuvînteze pe voi, scumpule părinte Antonie, dragi părinţi şi fraţi, Hristos Dumnezeul nostru şi s-ă prisosească în voi mila Lui.

Semnatura : + Arhiepiscop Varnava.

 

Din istoria eparhiei Bălţului şi a  Moldovei a BAOM-BORH(Vit) – Partea II

Demers privind ridicarea la treapta de episcop a arhimandritului Antonie (Rudei).

1- 3 / 17 martie 2003.

Înaltpreaşfinţiei voastre, Înaltpreaşfinţitului Mitropolitului Vitalie, Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse de peste Hotare. Înaltpreaşfinţia voastră!

Eu m-am adresat către dumneavoastră  pe 29 septembrie / 12 octombrie  anul 2002, cu rugămintea de a binecuvînta audierea episcopatului nostru faţă de candidaţii la hirotonie, în temeiul Regulamentului Bisericii noastre privind cazul hirotoniilor pe timp intersobornicesc(PR. 29, b). [1]

Mi-aţi spus atunci, că aveţi nevoie pentru ai vedea (candidaţii-n.a.). Pe candidatul- arhimandritul Antonie (Rudei) din Moldova, cît nu ne-am stăruit, însă n-am putut să-l trimitem în Canada,  chemarea la el nu a ajuns. În plus, problemă dificilă este şi faptul ce priveşte plecarea lui din parohia sa, cu o populaţie actuală a localităţii de peste 5000 de oameni.

E posibil să fi uitat, Vlădica Înaltpreasfinţite, că părintele Antonie, când a fost în New York în octombrie 2001, în timpul şedinţelor Soborului, s-a întîlnit des cu Dumneavoastră. Domnia voastră atunci la-ţi primit şi la-ţi compătimit (el era atunci împreună cu însoţitorul lui dr. Arcadie Covalev) – el este un om bun la chip şi un monah rugător, liniştit, smerit şi destul de înţelept. El ne-ar fi un mare ajutor în aceste regiuni mărginite cu Rusia.

Avînd în vedere cele expuse, îndrăznesc să vă rog, scumpule Vladîca, de a nu-mi refuza rugăminţii mele în privinţa arhimandritului Antonie (Rudei), şi de a cere avizul celorlalţi preasfinţiţi arhierei privind hirotonia lui, în baza documentelor anexate (biografia lui şi interviul de demult din ,,Pravoslavnaia Rusi”),  şi v-ă rog s-ă blagosloviţi călătoria în Franţa a vlădicăi Sergie pentru săvîrşirea acestei acţiuni.

Rog stăruitor Vlădica, de a pune acum în mişcare această lucrare. În aşteptarea avizului pozitiv al dumneavoastră cer Vlădica Înaltpreasfinţite, rugăciunile Voastre sfinte.

Devotatul  Vostru:  + Arhiepiscopul Varnava

2 – Biografia succintă a arhimandritului Antonie (Rudei).

Arhimandritul Antonie, blagocinul Moldovei, se află sub oblăduirea Arhiepiscopului  Cannei şi  a Europei IPS Varnava.

Andrei Rudei sa născut la 14 martie 1969, în satul Şestaci, raionul Sîngerei- Moldova, în familie de ţărani. Din copilărie a iubit biserica lui Dumnezeu, în cazul în care era adus de bunicul său care era dascăl la acea biserică (s. Pepeni n.a.). După absolvirea şcolii, şi-a făcut studiile la seminarul teologic al manastirii Noul Neamţ in cinstea Sf. Paisie Velicicovski.  Pe 6/19 decembrie 1989, la sărbătoarea sfîntului Nicolae al Mirei-Lichiei făcător de minuni, a fost hirotonit preot. Din anul 1989 şi pînă în prezent este paroh-ocîrmuitor a bisericii în cinstea sfinţilor Arhangheli Mihail si Gavriil, din satul Bilicenii Vechi, cu o populaţie de peste 5000 de locuitori. 

Cei apropiaţi al tînărului Andrei mărturisesc acum cu tristeţe despre acele momente, în  care el era batjocorit pentru credinţă pe timpul guvernări ateiste de atunci. I se rupea-deposeda crucea dela piept, în şcoala era scos la ,,careul pioneresc şi comsomolist”, iar directorul ordona tuturor ca toti trecund pe lîngă el să-l scuipe în faţă. La fel, era persecutat pentru faptul, că nu adera la organizaţiile de pionieri şi comsomolişti. Însă, … mai tîrziu, mulţi dintre foştii profesori şi-au găsit  la părintele Antonie hrana spirituală, cerîndu-şi iertare pentru trecutul ruşinos. În noptiera lui  la şcoală, permanent ardea căndeluţa. Deseori fugea la cimitir unde-şi construia  din ţărînă biserică în  care se ruga Domnului.

În octombrie 2001, aflîndu-se în New York împreună cu starosta Arcadie Covalev, şi fiind martor ocular la comportările necuviincioase a arhiereilor faţă de Întîistătătorul lor Mitropolitul Vitalie, a decis ca să rămînă fidel şi credincios în fruntea blagociniei sale Înaltpreasfinţitului legitim-mitropolitul Vitalie. Astfel, blagocinia din Moldova, alcătuită din patru preoţi,  pe 07 / 20 noiembrie 2001. a intrat sub omoforul Arhiepiscopului Cannei şi Europei Varnava -BORH.

În mod oficial, arhimandritul Antonie este conducătorul Bisericii Adevărate Ortodoxe din Moldova  în jurisdicţia Bisericii Ortodoxe Ruse de peste Hotare sub omoforul Mitropolitului Vitalie.

Părintele Antonie e un călugăr adevărat şi un mare rugător, din toate colţurile Moldovei vine la el popor pentru un sfat, pentru o mîngîere.

După al său nivel duhovnicesc, arhimandritul Antonie este vrednic de treapta de episcop. Arhipăstoria sa va afla şi va înfăptui o activitate mare şi fructuoasă pe teritoriul Republicii Moldova şi cele din vecinătate.

3 – Interviu cu ieromonahul Antonie (Rudei) şi Arcadie Covalev despre viaţa în Republica Moldova (,,Pravoslavnaia rusi”, № 1, 2002).

Аркадий: vreau s-ă mai adaug despre părintele Аntonie ceea ce am aflat dela părinţii lui, Gheorghe şi Ecaterina Rudei, şi dela oamenii ce l-au cunoscut  în copilărie, despre faptul cum îşi băteau joc pentru credinţă pe timpul guvernări ateiste de atunci, cum i se rupea-deposeda crucea dela piept, cum în şcoala era scos la ,,careul pioneresc şi comsomolist”, iar directorul ordona tuturor ca toti trecund pe lîngă el să-l scuipe în faţă zicîndu-i ,, ce, la noi în şcoală au apărut sfinţi?” La fel, era persecutat pentru faptul, că nu adera la organizaţiile de pionieri şi comsomolişti. Însă, … mai târziu, mulţi dintre foştii profesori şi-au găsit  la părintele Antonie hrana spirituală, cerîndu-şi iertare pentru trecutul ruşinos. În noptiera lui  la şcoală, permanent ardea căndeluţa. Odată, după o următoare jignire, el i-a spus directorului şcolii că degrabă v-a cădea rejimul vostru comunist.   Mai tîrziu, el singur s-a mirat de aceste cuvinte. Fiind acasă deseori fugea la cimitir unde-şi construia  din ţărînă biserică în  care se ruga Domnului.

Din experienţa proprie, eu singur m-am convins că rugăciunea părintelui Antonie are o deosebită îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. În părţile noastre părintele Antonie e cinstit deosebit de popor, din toate colţurile Moldovei vin la el după sfat, după mîngîiere. Şi nu numai poporul lui Dumnezeu î-şi găseşte tămăduire sufletească şi trupească…

Povestiţi-ne pe scurt despre istoria Ortodoxiei în regiunea dumneavoastră.

Ieromonahul Antonie: Lumina adevăratei credinţe ortodoxe în ţinuturile noastre luminează încă din timpurile apostolice. Botezul poporului nostru a avut loc pe timpurile  sfîntului apostol Andrei cel Întîichemat, care a propovăduit Sfînta Evanghelie în părţile noastre pînă în Dobrogea Romăniei de astăzi.

Spuneţi-ne despre starea actuală a vieţii bisericii din regiunea dumneavoastră.

Ieromonahul Antonie: La acest moment al vieţii noastre contemporane, aici la noi după descătuşarea de acel al 20-lea veac al ateismului, s-a produs o furtunoasă renaştere a Ortodoxiei. În decursul ultimilor zece ani dinnou s-au deschis pretutindeni în Moldova  noastră o mulţime de biserici -peste 1000, în comparaţie cu cele 110 biserici din timpul puterii sovetice ateiste.

Care este istoria formării parohiilor BAOM-BORH  în regiunea dumneavoastră?

Arcadie: Apariţia acestor parohii în  Moldova s-a înfăptuit începînd cu 1997, când părintele Antonie (pe atunci preotul Andrei), împreună cu enoriaşii săi, rupînd toate legăturile cu mitropolia Moldovei a Patriarhiei Moscovei, canonic a trecut în jurisdicţia BORH sub omoforul episcopului Agafanghel a eparhiei Crimeii.

Aceste evenimente s-au petrecut în rezultatul prigoanelor, batjocoririlor şi a atîrnărilor   nesănătoase din partea ierarhiei superioare, iar motivul principal a fost – acel noroi, în care continuă să se afle Patriarhia Moscovei (erezia sergiană şi erezia ecumenismului contemporan), simonia (vînzarea tainelor), taxarea excesivă pentru săvîrşirea tainelor şi trebuinţelor.

În timpul aflării în componenşa BORH biserica noastră dîn Moldova îşi dezvoltă activitatea cu succes, părintele Andrei a primit monahizmul fiind tuns de către episcopul Agafanghel al Simferopolului şi Crimeei, ocîrmuitor temporar al Moldovei, cu numele Antonie în cinstea sf. Antonie de la Pecersc, fondatorul monahismului în Rusia. La fel au fost hirtonişi ca preoţi fiii duhovniceşti a părintelui Antonie: iereul Gheorghe (Găină), care slujeşte la biserica ,,sfîntului Dimitrie în s.Petrouca (două mii locuitori), şi în biserica de casă din s. Copăceni în cinstea sf. Mucenici Împărăteşti; iereul Constantin (Bejenaru), parohul bisericii ,,Acoperemîntul Maicii Domnului” din s. Grigorouca (o mie locuitori); şi iereul Vasile Andronic, care este al doilea preot împreună cu părintele Antonie.

De asemenea, părintele Antonie a fondat o mănăstire de călugăriţe în cinstea arătării Maicii Domnului pe muntele Pociaiev la 1675, în satul Bilicenii-Vechi pe un sector privat

Care sunt planurile dumneavoastră de viitor?

Părintele Antonie şi Arcadie: În acest moment putem spune, că în cinci ani de existenţă  a parohiilor BORH în Moldova adevărul bisericesc s-a răspîndit în toate colţurile ei. Poporul lui Dumnezeu tinde spre adevăr şi puritate, este sufocat de fărădelegile care continuă să existe în PM. Oamenii roagă să se deschidă biserici în diferite oraşe şi sate din Moldova, asupra căror rugăminţi gîndim să ne străduim, cu ajutorul lui Dumnezeu în viitorul apropiat.

Ne găndim la extrema necesitate (şi a BORH) de a deschide în capitală, or.Chişinău un centru misionar în cinstea sfîntului Ioan, arhiepiscopul de Şanhai şi San Francisco, şi desigur de a construi o biserică în cinstea acestui sfînt, făcător de minuni cu rugăciunile căruia noi existăm pe pămîntul Moldovei.  Trebuie de menţionat că, înainte de a trece sub oblăduirea BORH, părintele Antonie se ruga neîncetat la doi sfinţi: mitropolitului Glicherie a Bisericii Ortodoxe Romîne de stil vechi şi sfîntului Ioann al Şanhaiului şi San Francisco. În rezultat sfîntul Ioan de două ori  i s-a arătat în vis (Arhiep. Antonie-n.a.), şi zîmbind afirmativ cu dragoste i-a vorbit: ,,tu vei fi în turma mea!”. Şi atunci el a înţeles că în aceasta este voia lui Dumnezeu, ca el s-ă se unească la BORH, biserica care a păstrat curăţenia şi adevărul lui Hristos înfăptuind prorocia sfîntului Ioan al Şanhaiului şi San Francisco făcător de minuni: ,,că Biserica noastră va fi mică, dar curată ca cristalul”.

 [1] În acelaşi mod – cu audierea tuturor arhiereilor – în 1993 au fost aprobate hirotoniile la treapta de episcopi a ieromonahilor Serafim (Dulgov) şi Ambrosie (Cantacuzen), la rugămintea Arhiepiscopului Antonie de la Geneva.

 

Din istoria eparhiei Bălţului şi a  Moldovei a BAOM-BORH(Vit) – Partea III

Despre persecuţia clerului nostru în Moldova.

19 martie /01 aprilie 2003.

Comunicat al secretarului cancelariei Bisericii Ortodoxe Ruse de peste Hotare, protoiereului     Veniamin Jukov (din site-ul MoP).

În noua republică Moldova, mărjinită cu Ucraina, biserica noastră este reprezentată de blagocinia condusă de Arhimandritul Antonie (Rudei), formată din patru preoţi. Ei s-au alăturat la Biserica Ortodoxă Rusă de peste Hotare din Patriarhia Moscovei în 1997; iar la 07 / 20 noiembrie 2001 părăsindu-l pe cel rămas fidel sinodului trădător al lui Laur –episcopul Agafanghel (ocîrmuitorul lor vremelnic), au fost primiţi sub omoforul Arhiepiscopului Varnava. Din acel moment, ei împreună cu dînsul au  început să împartă bucuriile şi necazurile căii adevărate.

Dar, cînd părintele Antonie a depus o cerere de înregistrare a blagociniei, lui i s-a refuzat. Atunci, el a apelat la instanţa de judecată civilă locală, care a decis ca guvernul s-ă inregistreze blagocinia în decurs de trei luni. Cu toate acestea, guvernul n-a îndeplinit hotărîrea judecăţii, şi apoi părintele Antonie a apelat la Curtea Europeană. Această instanţă, studiind dosarul , a declarat plîngerea justificată şi a inclus-o în  procesul judiciar; desfăşurarea favorabilă a procesului în cauză i-a încurajat pe fraţii noştri în aşteptarea deciziei definitive a Curţii Europene, căreia guvernul nu mai putea să se opună.

Dar, imediat autorităţilor moldoveneşti comuniste s-a adresat episcopul Agafanghel, pe care părintele Antonie şi ceilalţi preoţi l-au părăsit la 07/20 noiembrie 2001, cu următorul denunţ din 1 martie 2003:

Serviciului de stat privind privind problemele cultelor  al Guvernului Republicii Moldova. Directorului Iaţco S.

,,Cei mai înainte adresaţi, în numele eparhiei Crimeei a BAOR şi a Sinodului Arhieresc a BORH: (ieromonahul Antonie (Rudei), preotul Constantin Bejenaru, mireanul Arcadie Covalev, etc. ) s-au separat de Biserica noastră. În prezent aceştea nu reprezintă nici unul din centrele religioase recunoscute şi nu pot pretinde la apartenenţa juridică a Bisericii Ortodoxe.

Semnătura: episcopul Agafanghel”.

În legătură cu acest comportament ruşinos,  noi am primit următoarea scrisoare din Moldova:

,,Iată că noi am citit această scrisoare defăimătoare a ,,episcopului” Agafanghel către guvernul comunist din Moldova. Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Da, aceasta este realitatea de astăzi, nimic altceva de la el (ep. Agafanghel n. a.) nu s-a putut de aşteptat, acesta este homo-soveticus-ul contemporan, care la altceva nu se pricepe. El s-a deprins de a scri denunţuri asupra fraţilor săi, acest fost activist prosper al comsomoului. N-a însuşit el pacea ortodoxă,  şi  înzadar a învăţat şi repetă Tatăl Nostru. Aceasta e tragedia lui personală. Acum noi vedem desluşit şi clar în ce s-a revărsat faptul furtului treptei de episcop în ,,schisma lui Valentin (Rusanţov n.a.)”. Sincer ne pare rău  pentru el. El a gîndit că astfel ne va face rău, întru care el  profund se greşeşte, cazul nu e despre noi. Adevărul lui Hristos nu va fi profanat de nimeni şi nicicînd. El şi-a arătat faţa sa adevărată şi a adepţilor arhiepiscopului Laur, conlucrarea lor cu PM (patriarhia moscovei) guvernările propatriarhale. El ,,episcopul Agafanghel gîndeşte şi acţionează la fel ca şi mitropolitul Serghie (Stragorodschi): ,,… În prezent aceştea nu reprezintă nici unul din centrele religioase recunoscute şi nu pot pretinde la apartenenţa juridică a Bisericii Ortodoxe. De către cine s-ă fim recunoscuţi? De către patriarhia moscovei. Cum aceştia împreună cu arhiep. Laur, şi numai ei, împreună cu PM sunt ortodocşi? În afară de ei, nu mai sunt ortodocşi în lume? Iată asta-i semeţie, iată ăsta-i luciferism! Slavă lui Dumnezeu pentru toate!  Noi putem pentru el s-ă ne rugăm numai, si sa-l ierte Dumnezeu, pentru că nu cunoaşte ce face. Poate că face de a da publicităţii  operă lui calomnioasă pe site-ul nostru ,,Mîsli o Rossii”, ca lumea ortodoxă s-ă ştie despre faptele aşa-numitului ,,episcop” Agafanghel ?.  Precum ve-ţi binecuvînta?  Ertaţi-mă pe mine păcătosul şi nevrednicul. Încinăciune adîncă de  la  părintele Antonie si de la noi toţi. Cu dragoste în Hristos, al dumneavoastră Arcadie.

 

Din istoria eparhiei Bălţului şi a  Moldovei a BAOM-BORH(Vit) – Partea IV

Demersul privind ridicarea la treapta de episcop a arhimandritului Antonie (Rudei) din  03 / 17 martie 2003, a găsit acordul episcopilor BORH(Vit), confirmat la Soborul dîn Mansonville la 16/20 mai 2003. (despre acest Sobor va fi expus un mesaj special în ,,Письма”).

1 – Hotărîrea episcopilor  în ordinea audierii.

Potrivit opiniei exprimate în audierea arhipăstorilor Bisericii Ortodoxe Ruse de peste Hotare în legătură cu cererea Arhiepiscopului Varnava privind rezolvarea chestiunii de  hirotonire a  arhimandtitului Antonie (Rudei), pe timp intersobornicesc, conform Regulamentului Bisericii (par. 29, b), decidem de a hirotonisi pe arhimandritul Antonie (Rudei), ca vicar al Arhiepiscopului Varnava, cu titlul de episcop al Bălţului şi Moldovei, cu ridicarea blagociniei Moldovei la Vicariatul Episcopiei Europei.

Semnături: + Mitropolitul Vitalie, +Arhiepiscopul Varnava, + Episcopul Serghie, + Episcopul Vladimir, + episcopul Varfolomei.

2 – Extrase din Şedinţa Soborului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse de peste Hotare din    03/16 -07/20 mai 2003.

S-a ascultatt:  Despre candidaturile de hirotonire la treapta de episcop, propuse anterior de Arhiepiscopul Varnava, într-o adresare în scris.

S-a hotărît: După o minuţioasă cercetare a candidaturilior propuse, de a confirma hotărîrea primită privind hirotonia arhimandritului Antone (Rudei), şi de a aproba hirotoniile la treapta de episcop a ieromonahului Anastasie (Surjic) şi a preotului Victor Pivovarov, şi de a săvîrşi următoarele hirotonii de episcopi:

 1. Arhimandritul Аnтоe (Rudei), ca vicar al eparhiei europene, cu titlul de episcop al Bălţului şi al Moldovei.
 2. Ieromonahul Anastasie (Surjic) ca episcop ocîrmuitor a eparhiei Răsăritului îndepărtat, cu titlul de episcop al Eparhiei de Vladivostok şi Răsăritului îndepărtat.
 3. Iereul Victor Pivovarov , ca vicar a eparhiei din Europa, cu titlul de episcop de Slaveansc şi Rusiei de sud.

Procesul-verbal al şedinţei Soborului arhieresc deţine semnăturile  în original: a Mitropolitulul Vitalie, Episcopului Serghie, Episcopului Vladimir şi Episcopului Varfolomei. Cu toate că garanţia a fost asigurată episcopului Vladimir, arhiepiscopul Varnava a refuzat să-şi pună semnătura sa. Aceste evenimente vor fi descrise în viitorul apropiat pe sait-ul ,, Письма”.

3 – Scrisoare de adeverire a Arhimandritului Antonie (Rudei). 15/28 iunie 2003.

În conformitate cu realizarea hotărîrii BORH – Bisericii Ortodoxe Ruse de peste Hotare MĂRTURISIM, că pe 15/28 iunie 2003, în biserica Tuturor Sfinţilor Strălucitori a pămîntului Rusiei dîn or. Paris (Franţa), a fost săvîrşită hirotonia arhierească a Arhimandritului Antonie (Andrei Rudei), ca Episcop al Bălţului şi Moldovei, Vicar a eparhiei europene a Bisericii Ortodoxe Ruse de peste Hotare.

Hirotonia a fost săvîrşită de Înaltpreasfinţitul Varnava, Arhiepiscop al Cannei şi Europei,  şi de Preasfinţitul Varfolomei, Episcop de Grenada, ceea ce şi adeverim prin semnătură cu aplicarea  sigiliului nostru arhieresc.

+ Arhiepiscopul Varnava,  + Episcopul Varfolomei.

4 – Cuvânt la consacrarea Arhimandritulul Antonie (Rudei).

Hristos, Biserica şi Adevărul.

,,Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui”.

Deja au trecut două milenii, şi intrînd în mileniul al treilea, vedem că cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, spuse întîiului şi mai marelui Apostol Petru, rămîn cu toată tăria adevărate şi timpului prezent, cînd totul se schimbă, se modernizează şi moare.

Numai cuvintele rostite de Domnul nostru  Iisus Hristos rămîn reale, curate, neprihănite. Douăzeci de viacuri au trecut ca apa rîului, dar creaţia tainică a lui Isus Hristos – Biserica, rămîne veşnică, trecînd prin toate bătăliile pentru mîntuirea neamului omenesc.

Nimic nu este mai sfînt şi mai scump pe pămînt decît chivotul lui Hristos – Biserica – izbăvitoarea sufletelor omeneşti. Goi şi săraci venim noi în lume,  în care, datorită Domnul Dumnezeu,  putem să aflăm mîngîiere doar în Biserică, numită  de sfîntul Serafim de Sarov ungheraş de rai pe pămînt.

 În această corabie mîntuitoare a lui Hristos, care pluteşte multe veacuri pe valurile ispitelor şi a greutăţilor acestei lumi, noi ne-am învrednicit în vremurile noastre de a afla loc de mîntuire.      

 Providenţa lui Dumnezeu ne-a învrednicit pe noi cei neputincioşi şi slabi cu fire de al avea printre noi pe IPS Mitropolitul Vitalie, alesul lui Dumnezeu, prin care s-a petrecut renaşterea Bisericii adevărate – mărturisitoare,  pe care porţile iadului nu o vor birui.

 Au fost prigoane, sunt şi vor fi, dar Mireasa lui Hristos va triumfa în veci. Au fost persecuţii în toate timpurile, dar numai aceea au ieşit biruitori, care au fost în Biserica lui Hristos. S-a sfîrşit muceniceşte Patriarhul şi mărturisitorul Tihon, dar a rămas de neînvins. Statornicia în adevăr a mitropoliţilor noştri Antonie, Anastasie, Filaret şi Vitalie  au păstrat nevoinţa în noi a Duhului Sfînt , atît de necesar nouă creştinilor ortodocşi în acest timp apostatic contemporan.

Numai Adevărul poate exista din neam în neam. În aceasta noi tot mai mult ne încredinţăm acum, cînd pronia lui Dumnezeu acţionează şi ne apără. Întotdeauna Biserica lui Hristos pe pământ a fost luptătoare, Ea s-a luptat şi se va lupta, dar în toate timpurile Ea va fi biruitoare, deoarece Capul Ei este Hristos Biruitorul, Cel care şade de-a dreapta celui Preaînalt, Cel care va veni şi va judeca viii si morţii, împărăţia căruia nu va avea sfîrşit.

Nimeni şi nimic nu poate distruge Biserica, chiar dacă aceasta va rămîne o mică părticică,  cum Ea a rămas acum. Dar Domnul Dumnezeu este în stare de la o lumînare mică, rămasă strălucind în întuneric, s-ă aprindă lumina întregului univers, biruind puterea întunericului. Şi multsuferindul popor rus şi toate popoarele pătimitoare pentru credinţa ortodoxă vor putea din nou s-ă se renască duhovniceşte şi s-ă învieze.

Sfinţii bisericii triumfătoare în ceruri sunt călăuzile noastre şi exemple demne de urmat, începînd cu unsul lui Dumnezeu Împăratul –mucenic Nicolae şi familia lui, şi la fel mărturisitorul Patriarh Tihon cu tot soborul noumucenicilor şi mărturisitorilor ruşi, care au pătimit pentru credinţa în Iisus Hristos şi pentru sfinţenia Rusiei Sfinte; care au plătit cu viaţa, mărturisind credinţa după cuvîntul apostolului: ,,Cine ne va despărţi pe noi de iubirea luiHristos? Necazul, sau strîmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia?”.

Neputincios şi slab  sînt eu în cuvînt, ca s-ă spun ceva dela mine.  Numai stau  şi urmăresc cît de minunate-s lucrurile lui Dumnezeu şi   neînţelese mărjinite-i minţi omeneşti.  Nimic nu se întîmplă înzadar, ci totul este ocîrmuit de marea Providienţă a lui Dumnezeu, atunci cînd în vremurile noastre El în mod evident se manifestă cu mare putere, după cum mărturisesc Faptele Apostolilor:    Drept aceea, luaţi aminte de voi înşivă şi toate turma, întru care Duhul Sfînt va pus pe voi episcopi, ca să păstraţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a cîştigat-o cu însă-şi sângele său (Fapte 20.28 – n.a.).

Multe pilde vii avem noi în prezent în persoanele arhipăstorilor noştri, care au rezizstat faţă  de apostazia extensivă, exemplele cărora ne întăresc duhovniceşte şi ne călăuzesc slujirii lui Hristos. Amin!. Dumnezeului nostru slavă. Arhimandritul Antonie.

 

Din istoria eparhiei Bălţului şi a  Moldovei a BAOM-BORH(Vit) – Partea V

 1. A) – De la vicariatul Moldovei pînă la eparhie cu drepturi depline.

La şedinţa Sinodului Arhieresc al BORH(Vit) dîn noiembrie 2003, după consultarea episcopilor  în conformitate cu regulamentul Bisericii de peste Hotare, referitor timpului intersobornicesc,  au fost desemnate vicariate în eparhii cu drepturi depline, şi au fost ridicaţi respectiv episcopii vicari în episcopi ocîrmuitori.

Extras din procesul-verbal al şedinţei din 15/28 noiembrie 2003:

Înfiinţarea de noi eparhii:

,,… Din eparhia Europeană se vor forma trei eparhii independente:

 1. – Eparhia Europei de Vest, care include toate ţările din Europa de Vest. Ocîrmuitorul eparhiei este Arhiepiscopul Varnava, cu titlul al Cannei şi Europei de vest.
 2. – Eparhia Moldovei cu ocîrmuirea Ucrainei, Belarus, Lituaniei, Letoniei, Estoniei. Ocîrmuitor al eparhiei este numit episcopul Antonie, cu titlul al Bălţului şi al Moldovei.
 3. – Eparhia Rusiei de Sud cu ocîrmuirea părtii europene a Federaţiei Ruse, cu rejiunile sale federale: Nord-Vestice, Centrale, lîngă Volga, de Sud şi Georgia. Ocîrmuitor al eparhiei este numit Episcopul Victor, cu titlul al Slaveanscului şi Rusiei de sud…”

Noua eparhie a Moldovei avea nevoie de legalizare juridică, adică de o înregistrare de stat, altfel ea n-ar fi putut supravieţui în acele condiţii iar bisericile ei puteau fi contestate de uneltirile judiciare ale mitropoliei Moscovei. În timp ce blagocinia din Moldova, condusă de ieromonahul Antonie (Rudei), era în administrarea eparhiei din Odesa (eparhia Simferopolului şi a Crimeei-n.a.) sub omoforul ep.Agafanghel, pînă la 20 noiembrie 2001 (vezi ,, Письма” din  26 decembrie 2009 ), ea se bucura de protecţia BAOR (biserica adevărat ortodoxă din Rusia – n. a.) înregistrată în Ucraina.

Încercînd, după despărţirea de  ep. Agafanghel, de a înregistra în Republica Moldova Blagocinia şi, ulterior Eparhia, ca Biserica Adevărat Ortodoxă în Moldova, în jurisdicţia Bisericii Ortodoxe Ruse de peste Hotare, Vlădica Antonie a întîlnit o rezistenţă puternică din partea autorităţilor comuniste (vezi ,,Письма” din  28 decembrie 2009 : ,,Din istoria eparhiei Bălţului şi a  Moldovei a BAOM-BORH(Vit) – Partea III”). Cîştigînd, după dezbateri lungi, procesul de ludecată împotriva guvernului, Vlădica a întÎlnit dinnou refuz categoric din partea administraţiei de a înregistra eparhia. Printr-un demers special al vlădicăi, dosarul a fost reluat spre cercetare de Curtea Europeană din or. Strasburg. În cele din urmă, îndelunga aşteptare a fost rezolvată pozitiv, şi acestei încheeri administraţia dîn Moldova s-a supus şi a permis înregistrarea.

Eparhia a fost înregistrată, ţinînd cont de legile ţării, ca o corporaţie cultuală, sub denumirea de ,,Biserica Adevărat Ortodoxă în Moldova” (şi nu Adevărata biserică ortodoxă a Moldovei).

În acelaş timp, şi  în conformitate cu hotărîrea Curţii Europene de Justiţie despre procesul intentat la 27 noiembrie 2002, sub denumirea de «True Orthodox Church in Moldova”. [1]

În statutul eparhiei înregistrate alineatul 1. 4 prevede că: ,,Biserica Adevărată Ortodoxă în Moldova….. canonic este subordonată Mitropoliei Bisericii Ortodoxe Ruse de peste Hotare, credincioasă Mitropolitului Vitalie, Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse de peste Hotare”.

Observatorii de bună credinţă bisericească, nu pot de a nu atrage atenţia asupra acestor date juridice, în scopul evitării refracţiei istoriei Bisericii.

 1. B) – Numirea Episcopului Antonie pentru ocîrmuirea eparhiei Europei de Vest.

După trimiterea la odihnă a ocîrmuitorului eparhiei Europei de vest a arhiepiscopului Varnava, temporar executa funcţia de arhiereu eparhial însuşi Mitropolitul Vitalie (astfel  o parte din actele de  competenţă eparhială erau prezentate spre examinare şi semnare mitropolitului, ca de exemplu primirea in eparhie a preotului Gheorghe Shiladze etc.).

Numirea de ocîrmuitor al eparhiei de către Soborul arhieresc din 11/24 noiembrie 2005, cu N 13/05/M:

,,Actualmente Eparhia Europei de Vest lipsită de ocîtmuitor, şi fiind temporar sub conducerea nemijlocită a Preafericitului Mitropolit Vitalie, vremelnic este încredinţată ocîrmuirii arhipăstoreşti preasfinţitului Antonie, Episcopului Bălţului şi al Moldovei, numele căruia să se rostească în timpul slujbelor dumnezeeşti, după numele Primulul Ierarh”.

Semnături: + Mitropolitul Vitalie, + Arhiepiscopul Antonie (Orlov), + Arhiepiscopul Serghie, + Episcopul Varfolomei, + Episcop Antonie, + Episcopul Anastasie , + Episcopul Victor.

Secretarii: + Episcopul Vladimir, protoiereul mitrofor Veniamin Jukov”.

În situaţia generală a BORH(Vit) un astfel de regulamentt, în eparhia Europei de Vest nu  putea a nu se prelunji. Şi pentru că era necesară reînregistrarea acestei eparhii, pe 12. 07. 2006 a fost înregistrat asociaţia cultuală «DIOCESE DE L’EUROPE OCCIDENTALE DE L’EGLISE ORTODOXE RUSSE A L’ETRANGER», preşedintele cărea a devenit Episcopul Antonie (Rudei).

 [1] CASE OF BISERICA ADEVĂRAT ORTHODOXA DIN MOLDOVA … (Application № 952: 03) – JUGEMENT STRASBOURG  27 februarie 2007 – Final de 27/05/2007.

 

Din istoria eparhiei Bălţului şi a  Moldovei a BAOM-BORH(Vit) – Partea VI

 1. A) – Numirea Episcopului Antonie în partea europeană a Rusiei.

După schisma produsă în cadrul BORH (Vit) şi eşirea-căderea Arhiepiscopului Antonie (Orlov) şi Ep. Victor (Pivovarov),  formîndu-şi aşa numitul  ,,sobor de lumînări” şi hirotonisind doi episcopi- pe Damaschin (Balabanov) si Stefan (Babaiev), arhiereii cei rămaşi fideli Mitropolitului Vitalie au reorganizat într-o situaţie extremală administraţia bisericească şi au adoptat o serie de măsuri: oprirea  de la slujbele sfinte  pe preasf. Antonie (Orlov) şi Victor (Pivovarov), oprirea de la slujbele sfinte pe ,,nou- hirotoniţii” preoţi, şi completarea componenţei Sinodului arhieresc minimalizat  cu un nou membru – Episcopul Antonie (Rude), mai mare  în hirotonie  faţă de ep. Anastasie,- care ţinea şi avea o poziţie fără echivoc împotriva vinovaţilor dezorganizărilor [1].

Decizia privind numirea la partea Europeană a federaţiei Ruse în locul celui oprit de la slujbele sfinte a En.Victor al Slaveanscului şi Russiei de sud de la 17/30 iulie 2006  cu N 03/2006/M:

Extras: …,,Episcopul Victor (Pivovarov) este interzis de la săvîrşirea slujbelor dumnezeieşti, pînă la  decizia finală a Soborului Arhieresc. Partea europeană a teritoriului Rusiei este încredinţată temporar ocîrmuirii arhiereşti Preasfinţitului Antonie, Episcopul Bălţului şi al Moldovei, numele căruia să se rostească în timpul slujbelor dumnezeeşti, după numele Primulul Ierarh”.

Semnături: + Mitropolitul Vitalie,  + Episcopul Vladimir, + Episcopul Varftolomei, secretarul  Sinodului Arhieresc prtoiereul mitrofor Veniamin Jukov.

Decizia privind completarea Sinodului Arhieresc de la  17/30 iulie 2006 cu N 04/2006/M:

,, Sinodul Arhieresc, în componenţa sa legitimă şi-a exprimat părerea privind completarea membrilor Sinodului.

Prezentarea de procedură: După decesul purureapomenitului Arhiepiscop Serghie şi hotărîrii făţă de Arhiepiscopul Antonie (Orlov), adoptată la 17/30 iulie 2006. , cu numărul 232006 / M, componenşa Sinodului Episcopilor s-a micşorat cu doi membri.

Hotărîre: Din cele prezentate mai sus se numeşte ca membru al Sinodului după prioritate Preasfinţitul Antonie (Rudei), Episcopul Bălţului şi al Moldovei”.

Semnături: + Mitropolitul VItalie, + Episcopul Vladimir, + Episcopul Varfolomei,

Secretarul Sinodului Arhieresc: protoiereul mitrof. Venimin Jukov.

Deci, ca urmare a tulburări provocate în BORH(Vit) în iunie- iulie 2006, Vlădica Antonie a devenit ocîrmuitor în teritoriul pe care l-a avut în administrare sa, la înfiinţarea BORH (Vit)

Arhiepiscipul Varnava, pe atunci al Cannei şi Europei.

Cu modestia sa firească, el binenţeles aceasta nu a căutat, şi se poate ferm de spus, că el a acceptat această numire ca o ascultare [2].

Vlădica avea legături cu toţi cei care se adresau către el, ori direct, ori  prin secretarul său  ori prin ajutorul administrativ al protoiereului Nicolae Semenov sau prot. Veniamin Jucov.  Prezenţa sa fizică, în acelaşi timp pe un astfel de teritoriu vast, desigur era imposibilă. Mai presus de toate el a fost şi a rămas un monah şi un slujitor permanent al prestolului. Cu toate acestea, lui au început să se adreseze cu cele mai neverosimile rugăminţi şi cereri, pe care el se stăruia să le  rezolve. În afară de Europa de Vest el a vizitat Crimeea şi Kievul, unde a fost hirotonit ieromonahul Tihon. Prin stăruinţa preotului Valerie Rojnov s-a petrecut conferinţa pastorală care a avut loc pe16 – 18 martie 2007 în Amosovka, regiunea Kursk, unde de asemenea sa săvîrşit slujbă sobornicească şi hirotonisire. La această consfătuire a participat preotul Tihon Kozuşin, care la invitat pe Vlădica pentru a vizita parohia sa. Vlădica intenţiona, ca la sfârşitul anului, să meargă la Moscova, dar revolta din Aleksin în decembrie 2007, a oprit proiectul său de vizită în Rusia [3].

 1. B) – Despărţirea Episcopulul Antonie de episcopii Vladimir si Anastasie. [4]

Din cauza încălcării de către episcopului Vladimir a principiilor morale şi canonice, în administrarea Bisericii [5], susţinut de episcopul Anastasie,- Episcopul Antonie pentru păstrarea moştenirii Mitropolitului Vitalie a BORH (Vit), a fost nevoit să se disocieze de ei, temporar pînă la decizia Soborului Arhieresc de competenţă.

Adunarea în Canada, sub forma de sobor a episcopilor Vladimir şi Anastasie, în aprilie 2008, a creat situaţia temporară în netemporară.

Aceasta a avut o consecinţă directă în planul necesarei reînregistrări a BORH (Vit), în Paris, acolo unde ea pentru prima dată a fost înregistrată în ianuarie 2002. Se preconiza ca ea să fie săvîrşită în timpul  Soborului în ianuarie 2007 cu ep.Vladimir în calitate de preşedinte [6].

Dar, ca rezultat al acţiunii distructive pentru Biserică, a episcopilor Vladimir şi Anastasie, BORH (Vit) a fost înregistrat la 18 iunie 2007 cu Ep. Antonie în calitate de preşedinte.

Deci,  Vlădica  Antonie (Rudei) este la ziua de astăzi canonic moral şi juridic  conducătorul BORH (Vit), conducător a Eparhiei Europei de vest şi conducător a eparhiei Moldovei.

Episcopul Anthonie a fost  ridicat la treapta  de Arhiepiscop de către Soborul Arhieresc, care a  avut loc în iulie 2008 în Vilmuason,  în prezenţa episcopilor Serafim şi Roman  [7]

[1] Episcopul. Vladimir a fost uneori confuz, el  spunea pe atunci preotului Nikolae Semenov: Pe mine unii mă îndemnau să merg, alţii să nu merg (adică la ,,soborul” organizat de mişcarea lui Orlov -Pivovarov). Cînd el a fost căutat şi au solicitat informaţii despre el lui P.N. Budzilovici, ultimul a răspuns: Cînd el nu vrea să răspundă, el atunci ori tace ori pleacă.

 [2] Fiind profund îndurerat de dezacordul episcopului Vladimir, En. Antonie a vrut să se îndepărteze de conflictul care apărea la nivelul conducerii. Pe 14 ianuarie 2007, Dr. Arcadie Kovalev scria: ,,Iubite preot Veniamin! Am vrut să v-ă spun, că Vl. Antonie a sugerat: că ar fi bine să se adune Soborul şi de hirotonit  episcop pe Victor Parbus şi de  al alege Mitropolit. Poate că Vl. Vladimir va fi de acord cu această propunere. Dacă nu e prea tîrziu şi dumneata citiţi acum această scrisoare, vă rugăm să mă sunaţi. Mîntuieşte Doamne, al dumneavoastră Arcadie”. Curînd însuşi Vlădica Antonie şi-a dat seama cine e pr.Victor.

[3] Unii ruşi se atîrnau faţă de episcopul îndepărtat, uneori cu dispreţ surprinzător. De exemplu, într-un jurnal pe Internet al O.I.Nikitina din 20. 02. 07 se scria: ,,În Rusia – linişte mortală.

Temporar numit pentru  a se pomeni numele episcopul Moldovei Antonie (Rudei), la telefon a spus că cu Rusia el nu intenţionează s-ă se ocupe. Drept că, s-a supărat cînd a aflat, că parohia noastră a refuzat să pomenească numele lui pînă la hotărîrea Soborului. Stranie, binenţeles, atîrnare a episcopului faţă de lume, pe care chiar şi vremelnic el nu vrea s-o îngrijească…”.

Cel interpelat dr. Arcadie, prezent la această convorbire telefonică a spus următoarele: ,, a-ţi auzit ceea, ce a-ţi dorit s-ă auziţi”. Nimic aşa ceva asemănător n-a fost. Eu sunt martorul acestora. Vlădica aşa cuvinte nu putea  s-ă spună. El a spus: Eu nu pretind la cadedra Rusiei, şi niciodată nu voi  pretinde. Dar, din moment ce Sinodul aşa a dispus, eu voi executa decretul Sinodului. De-a Dumnezeu, ca voi  s-ă aveţi arhiereul vostru în Rusia şi s-ă vă conducă.

 [4] Pe acest subiect a fost scris mult. În special,  ,,Письма”  din 22 aprilie 2008, şi 23 iunie 2008.

[5] Într-o conversaţie telefonică cu episcopul Antonie, în decembrie 2006 , En. Vladimir a declarat fără echivoc că ,, Ep. Anastasie – e duşmanul Bisericii noastre”. Cu toate acestea, el a refuzat să semneze hotărîrea lui de a fi trimis la odihnă, în scopul de a preveni impactul negativ asupra cursului vietii Bisericii, şi a insistat asupra invitaţiei lui la Soborul dîn ianuarie 2007, la Paris. Soborul, la care ar fi participat Episcopul Vladimir, probabil, cu votul Ep. Varfolomei, Ep. Antonie şi ,, duşmanul Bisericii noastre” Ep. Anastasie. Ep. Antonie refuza întîlnirea  nesănătoasă (aceasta a fost cauza principală a dezorganizării Soborului); atunci el deja înţelegea, ,,că noi cu Ep. Vladimir, nu avem aceiaşi cale”. Mai tîrziu, Ep. Vladimir l-a convins pe episcopul Anastasie de a intra în corespondenţă cu episcopul Antonie, care în curînd s-a încheiat cu învinuirea ultimului de acţiuni schizmatice, şi cu mesajul public al episcopului Anastasie, care astfel la jumătatea anului 2007 a schimbat cu 180° situaţia sa de repartizare la odihnă la 08 /21 noiembrie 2006, cu votul majoritar (2/3) a Sinodului Arhieresc(Epp. Varfolomei şi Antonie). Spre sfîrşitul anului 2007 dezbinarea, provocată în Aleksin, trebuia sa-l înlăture pe Ep. Antonie si turma sa în nefiinţă.

[6] Cu aceste formalităţi se ocupa secretarul Sinodului prot. V. Jukov. Putem s-ă adăugăm, că fără  prot. V. Jukov nu ar fi avut loc promovarea Ep. Vladimir, prin hotărîrea Sinodului din 27 septembrie 2006, de a fi pomenit primul în slujbele bisericeşti; precum că fără iniţiativa lui, nu ar fi fost convocată pe 28 septembrie 2006, Frăţia în cinstea Sf. Iov dela Pociaev şi nu ar fi fost înnaintat Episcopul Vladimir ca preşedinte. Ultima poziţie îi va permite lui de a deveni stăpînul Mansonvillului, care a trecut la Frăţie de la Mitropolitul Vitalie prin testament.

 [7] Într-o anumită măsură, există o paralelă legată de funcţiile ocupate de către Mitropolitul Vitalie, care a fost Arhiepiscop ocîrmuitor al Monrealului şi Canadei, ocîrmuitor al New Yorkului  şi a eparhiei Americii de Est,  şi Primierarh al BORH.

 

Din istoria eparhiei Bălţului şi a  Moldovei a BAOM-BORH(Vit) –Partea VII

,, A treia călătorie” in Moldova – a Elenei ZAMURA şi Innei Şebek – martie 2007.

Interviul secretarului eparhiei Moldovei, după decizia Curţii Europene a Drepturilor Omului în favoarea eparhiei din Moldova a BAOM-BORH.

În timp ce creştinii ortodocşi alegeau între Mitropoliile Moldovei şi Basarabiei, creştinii din satul Bilicenii Vechi, r-l Sîngerei s-au alăturat la adevărata Biserică Ortodoxă. Reclamanţii de la Bilicenii Vechi au cîştigat cazul în CEDO. Strasbourgul a obligat  Chişinăul să înregistreze Biserica.

Episcopul Antonie din Sîngerei ocîrmuieşte parohiile din Paris, Bruxel, din oraşele Rusiei, Ucrainei, Belarus, din statele baltice. Comuna Bilicenii Vechi, a intrat în Europa mai înainte de Republica Moldova. Susţinătorii Adevăratei Biserici Ortodoxe din Moldova (sub jurisdicţia Bisericii Ortodoxe Ruse de peste Hotare, BORH), sătenii s.Bilicenii Vechi r-l Sîngerei, au cîştigat procesul la CEDO. Acum guvernul este obligat să înregistreze biserica. Lupta pentru dreptul de înregistrare a durat 10 ani, a spus secretarul episcopiei Baltului şi a Moldovei  a BAO Arcadie Kovalev.

Toţi aceşti ani biserica a existat de facto,. Statul refuza să o recunoască. Păstorii şi enoriaşii au trecut toate instanţele naţionale judecătoreşti şi în 2002 au săvîrşit cruciada sa, după care au depus, o cerere la CEDO. Reclamanţii -10 locuitori ai comunei Bilicenii Vechi – au acuzat statul, în special, prin încălcarea articolului 9 (libertatea de gîndire, conştiinţă şi religie) a Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor  fundamentale.

Noi l-am întrebat pe Arcadie Kovalev, ce crede el despre decizia CEDO. Secretarul  episcopiei tocmai a suspinat: ,,credincioşii cu ajutorul lui Dumnezeu au dobîndit dreptatea. Dar dacă, guvernul decide brusc să nu respecte decizia CEDO?”

Despre biserica adevarată ortodoxă din Moldova, puţini au auzit. Ea începînd cu anul 1997 se află sub jurisdicţia Bisericii Ortodoxe Ruse de peste hotare. Şi ea este condusă de episcopul Antonie (Andrei Rudei).

Vom aminti că, după 1917 Biserica Ortodoxă Rusă s-a împărţit în Patriarhatul Moscovei (BOR) şi Biserica Ortodoxă Rusă de peste Hotare. Prima acuza oponenţii de monarhism şi contra-revoluţie, a doua – de supunere regimului bolşevic. De menţionat că anume BORH îi aparţine ideea canonizării familiei Romanov, cu care BOR şi pînă în prezent nu e de acord.

În anii de restructurare s-a început o apropiere între BOR şi BORH. Procesele de integrare au accelerat începînd cu anul 2003, după ce preşedintele Vladimir Putin a înmînat o scrisoare a patriarhului Moscovei Alexei al II-lea, conducătorului BORH, mitropolitului Americii de Est şi a New York-ui Laur. Laur a vizitat Moscova…..şi a fost acuzat de legături cu serviciile speciale ale Rusiei. Pe 17 mai a acestui an (2007-n.a.), în ziua sărbătorii Înălţarea Domnului la Moscova, în Catedrala Mântuitorului Hristos, va avea loc semnarea Actului legăturilor canonice. Astfel, va fi pus începutul procesului de reintegrare a acestor două biserici.

Cu toate acestea, nu toţi sînt satisfăcuţi, spune Arcadie Kovalev. Printre clerici şi mireni s-au început dezbateri înviorate privind refuzul BOR de a se retrage din Consiliul Mondial al Bisericilor

şi din alte organizaţii ecumenice. Vom explica celor care nu cunosc: Ecumenismul –este o mişcare pentru unificarea bisericilor de toate confesiile – iar BORH a condamnat ecumenismul ca erezie. ,,Se petrec slujbe în comun, dar prin asta încă nimeni nu a eşit din altă confesie şi nu s-a convertit la ortodoxie! – spune Kovalev. – Deci, care-i scopul?”. Pe lîngă asta, BORH  contestează ,,pomenirea în rugăciuni” a numelui patriarhului Alexei al II-lea, argumentînd, că există dovezi documentare a legăturilor sale cu KGB-ul. Pe Episcopii BORH îi nelinişteşte faptul, că toate numirile în BORH, în special a Primierarhului şi episcopilor, vor trebui să fie aprobate la Moscova.

Rădăcina contradicţiilor principale dintre BOR şi BORH se află în trecutul îndepărtat. BORH condamnă politica compromisurilor politico- bisericeşti a BOR  cu  regimul comunist a lui Stalin şi numeşte acestă politică ,,sergianism”. Serghie (Stragorodski) a fost forţa motrică în organizarea evenimentului bine cunoscut în istoria BOR – întîlnirea secretă a celor trei mitropoliţi cu Stalin la Kremlin în noaptea de 04 septembrie 1943. La reuniune au participat Veaceslav Molotov, ministrul de externe, şi Gheorghe Karpov – generalul NKVD-ului, responsabil de BOR.

 Rezultatul complotului nocturn a fost schimbarea statutului BOR în URSS. Sub presiunea lui Stalin a fost convocat soborul arhieresc, la care în 08 septembrie 1943 cu vot deschis nedemocratic Serghie a fost ales Patriarh al Moscovei şi al Întregii Rusii. După care, pentru controlul asupra bisericii la ordinul lui Stalin a fost înfiinţat sovietul pentru problemele BOR de pe lîngă SKN a URSS (din 1965 – sovietul privind problemele cultelor, în cadrul sovietului de miniştri al URSS; în Moldova acesta asemenea a fost, pe lîngă sovietul de miniştri al RSS Moldoveneşti), care a fost condus de acelaşi general Karpov. BORH confirmă, că pînă la dizolvarea sa în 1991, sovietul era în fapt o filială a KGB-ului, urmărea clerul şi forma cadrul episcopatului, selectînd pentru aceasta pe cei fideli. De la deschiderea arhivele KGB-ului din URSS şi a sovietului pentru problemele cultelor s-a descoperit că o parte din clerul şi episcopatul BOR au fost informatori-turnători şi agenţii KGB-ului.

 În Republica Moldova, acum există cinci ramuri ale Ortodoxiei: Mitropolia Moldovei, Mitropolia Basarabiei, Biserica Adevărat Ortodoxă, ortodocşi de rit  vechi şi biserica armeano-gregoriană. Mitropolia din Moldova, pretendentă rangului de reprezentanţă a ,,religiei de stat”, în mod activ  manipulează interesele sale în coluarele puterii, vrăjmăşeşte cu mitropolia Basarabiei, şi chiar cere de ,, a evacua” pe ortodocşii de rit vechi  din cea mai veche biserica de la Chişinău -Mazaraki. De ani mulţi, anume mitropolia Moldovei a împiedicat înregistrarea mitropoliei Basarabiei. Bisericile antagoniste au încercat să repartiţioneze bisericile ortodoxe şi parohiile. Unii preoţi se înarmau şi conduceau creştinii la ,,luptă sîngeroasă, sfîntă şi dreaptă”. Numai ce n-a fost!

Potrivit cuvintelor lui Arcadie Kovalev, Biserica Adevărat Ortodoxă nu intenţionează de a intra în confruntare cu autorităţile statale  şi cu alte biserici. Şi, la drept vorbind, ce-i de împărţit? Dumnezeu e unul, şi doctrina ortodoxă – una pentru toţi. Numai că interesele politicienilor sunt diferite. În Europa, la care ţara noastră doreşte s-ă se alinieze, religia cu politica demult deja nu se confundă.

Apropo de Europa. Episcopul Antonie, care a fost hirotonit la Paris, din reşedinţa sa din Bilicenii Vechi, conduce parohiile  în capitalele Franţei şi Belgia, în oraşele din Rusia şi Ucraina, crează parohii în Belarus şi ţările baltice. Aşa că, această biserică ar putea fi descrisă ca fiind europeană, iar Bilicenii Vechi, într-un fel – centrul Europei (sub responsabilitatea  jurnaliştilor – red. ). (Această biserică sa întors în spaţiu geopolitic şi nicidecum în cel ortodox –red. saitului). În Moldova parohii a BAOM  avem în Bălţi,  în satele Grigorăuca şi Petrouca, r-l Sîngerei, în unele sate din raionul Anenii Noi. În Bilicenii Vechi, episcopul Antonie slujeşte într-o veche biserică ortodoxă a Arhanghelilor Mihail si Gavriil, construită încă pe timpul ţarului Nicolai al II-lea. Odată aici a venit mitropolitul Vladimir, cu propunerea de a rămîne în mitropolia Moldovei, dar cei din Biliceni n-au vrut.

Secretarul eparhiei Arcadie Kovalev – e un mirean, medic de profesie, preşedinte al asociaţiei naţionale a sănătăţii familiei. Potrivit acestuia, principala sarcină a BAOM- – de a aduce oamenilor mîntuire sufletească, de a învăţa deosebirea binelui de rău, de a efectua misiuni umanitare,  de a participa la rezolvarea problemelor sociale, împreună cu statul. Alexei  Kozma, primarul comunei Bilicenii Vechi, a subliniat faptul că niciodată nu a împedicat adepţilor BAOM de a se aduna  la rugăciune. În opinia sa, religia – este o chestiune delicată. În ceea ce priveşte sătenii – apoi ei sunt foarte mulţumiţi de decizia CEDO, şi nădăjduesc că guvernul nu se va mai opune BAOM de a se înregistra. Elena ZAMURA, Inna ŞEBEK